695 720 713 | 575 462 111 akademia@nafe.pl

NIEZALEŻNA
AKADEMIA
FRYZJERSKA

NAFE Niezależna Akademia Edukacyjna

Szkolenia dofinansowane

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

WYPEŁNIJ wstępny formularz, abyśmy mogli pomóc Ci pozyskać dofinansowanie.

https://forms.gle/YaDuHxt52LUss5qc9

 

PORADNIK krok po kroku

1. Sprawdź, czy spełniasz przynajmniej 1 z 7 priorytetów tzw. „puli Ministra” lub 1 z 3 Priorytetów Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS.

2. Sprawdź informacje o naborze wniosków i terminach na stronie www Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedniego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub oddziału firmy.
3. Wypełnij wniosek (formularz znajduje się na stronie PUP) i składa go osobiście w PUP lub w formie elektronicznej poprzez EPUAP.
4. PUP wydaje decyzję o przyznaniu dofinansowania w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
5. Podpisz umowę z PUP.
6. Weź udział w szkoleniu w NAFE Akademia Edukacyjna.
7. PUP dokonuje przelewu środków na wskazane przez Pracodawcę konto.
8. Dokonaj płatności za szkolenie.

Z przyjemnością pomożemy Ci w pokonaniu formalności. Skontaktuj się abyśmy mogli wspólnie dobrać temat i rodzaj szkolenia.

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Poradnik: Baza usług rozwojowych (BUR) – jak uzyskać dofinansowanie?
Podmiotowy system dofinansowania w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), to drugi po Krajowym Funduszu Szkoleniowym (KFS) najpopularniejszy sposób na pozyskanie dofinansowania na usługi szkoleniowe. Usługi szkoleniowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Niewątpliwą zaletą tego sposobu pozyskiwania środków jest fakt, że nabory są ciągłe.

Kto może otrzymać dofinansowanie z BUR?
Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z 14 województw w Polsce, z wyłączeniem mazowieckiego oraz pomorskiego. O dofinansowanie mogą się ubiegać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioski należy składać u operatora przypisanego do danego województwa lub regionu, w którym mieści się siedziba wnioskodawcy.

Jakiej wielkości dofinansowanie można otrzymać?
Maksymalne poziomy dofinansowania oraz limity kwotowe różnią się w zależności od siedziby wnioskodawcy. Dofinansowanie jakie możesz uzyskać wynosi z reguły od 50 do 80%. Poza lokalizacją na jego poziom ma wpływ wielkość przedsiębiorstwa jak i spełnianie dodatkowych warunków (np. objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej). Każdy operator ma także inną politykę co do maksymalnych limitów kwotowych, z reguły jest to od 3 000 do 6 000 PLN na uczestnika. Oczywiście nie wyklucza to z uczestnictwa w szkoleniu droższym, lecz resztę kwoty będziesz musiał dopłacić z własnych środków. Dokładne informacje odnośnie poziomu dofinansowania jakie można uzyskać, znajdziecie na stronie Bazy Usług Rozwojowych.

Na jakie szkolenia można uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowaniem objęte są tylko i wyłącznie szkolenia wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.
Nasz firma posiada wpis do BUR, co oznacza że wszystkie nasze szkolenia mogą zostać objęte dofinansowaniem. Jeśli jesteś zainteresowany tematem szkolenia i nie możesz go znaleźć w Bazie Usług Rozwojowych, skontaktuj się z nami, a dodamy interesujące Cię szkolenie. 

Krok po kroku

1. Wybierz szkolenie – wybierz szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb, z oferty NAFE Akademia Edukacyjna, chętnie pomożemy w doborze szkolenia dostosowanego do Waszych potrzeb.
2. Załóż konto w BUR – poprzez Bazę Usług Rozwojowych dokonujesz rejestracji na szkolenie, którym jesteś zainteresowany
3. Skontaktuj się z operatorem – zgłoś się do operatora przypisanego do Twojego województwa, który pomoże Ci wypełnić wniosek szkoleniowy, a następnie przekaż mu wszystkie dokumenty
4. Podpisz umowę – przy otrzymaniu dofinansowania konieczne jest podpisanie umowy z operatorem
5. Zapisz się na szkolenie – zapisz się na szkolenie NAFE Akademia Edukacyjna poprzez Bazę Usług Rozwojowych
6. Zrealizuj szkolenie – po zakończonym szkoleniu, koniecznie oceń je w BUR, jest to konieczne w celu otrzymania refundacji.
7. Opłać fakturę – po zakończonym szkoleniu, otrzymasz od nas fakturę do opłacenia
8. Otrzymaj refundacje – skontaktuj się z operatorem w celu uzyskania refundacji

Możliwości uzyskania dofinansowania oraz dystrybucji środków różnią się w zależności regionu. Wszystkich informacji udzieli Ci operator przypisany do twojego regionu. W przypadku pytań o dofinansowania zachęcamy do kontaktu. W naszej firmie zawsze znajdziesz kogoś kto jest gotowy wesprzeć Cię w doborze szkoleń, odnalezieniu właściwego operatora, czy rejestracji w BUR. Skontaktuj się z nami abyśmy mogli Ci pomóc.

NAFE Niezależna Akademia Edukacyjna

Kontakt

695 720 713

575 462 111

akademia@nafe.pl

NAFE Akademia Edukacyjna Jolanta Bieniek,
ul. B.Czecha 2c/7, 42-224 Częstochowa

NIP:9490706834,
REGON: 240198306,

Nr konta bankowego:
43249000050000453063727532

Istnieje możliwość płatności paypal oraz blik.

Wyrażam zgodę